Ouderen

Gelukkig voelen de meeste roze ouderen zich geaccepteerd in hun sociale omgeving. Maar er zijn ook relatief veel oudere LHBT’s die zich eenzaam voelen.

In ouderenzorginstellingen zijn LHBT’s vaak onzichtbaar, want homo-, bi- en transseksualiteit is daar vaak moeilijk bespreekbaar. Er vinden pesterijen plaats en soms gaan ouderen zelfs terug de kast in.

Binnen COC Zwolle richt de werkgroep Ouderen zich op het welzijn van LHBT-ouderen door hen actief te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Met de Roze Loper tolerantiescan wil de werkgroep homovriendelijkheid in (ouderen-)zorgorganisaties bevorderen. COC Zwolle werkt hierin actief samen met andere instanties die opkomen voor de belangen van roze ouderen.

De werkgroep Ouderen is nog in oprichting. Via e-mail is de werkgroep wel bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@coczwolle.nl