Voorlichting

Team Voorlichting van COC Zwolle geeft voorlichting over seksuele diversiteit en genderidentiteit. Gemiddeld worden er 100 voorlichtingen per jaar gegeven, voornamelijk aan leerlingen of studenten op scholen in Zwolle en de wijde regio. De voorlichters brengen kennis over op een interactieve manier en nog belangrijker: ze gaan het gesprek aan met de leerlingen. 

Maatwerk door ervaringsdeskundigen

De kracht van de voorlichting zit in het feit dat de leerlingen in contact komen met ervaringsdeskundigen. Ieder die namens het COC voorlichting komt geven, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele of genderdiversiteit. Het eigen verhaal vormt daarom een belangrijke basis van de voorlichting en het geeft leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij verschillende middelen worden ingezet, variërend van een kringgesprek tot een rollenspel. Actieve deelname en betrokkenheid van de groep staat hierbij voorop. Leerlingen worden gestimuleerd om kritisch naar hun eigen en elkaars mening te kijken en hierover het gesprek aan te gaan. Voorlichters streven naar het creëren van een open sfeer waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen. De voorlichting wordt op maat gemaakt doordat er, afhankelijk van wat er in de groep leeft, werkvormen worden ingezet die aansluiten bij de groep. Geen groep is hetzelfde en dus is ook iedere voorlichting weer anders. 

Diverse scholen

COC Zwolle geeft al jaren voorlichtingen over seksuele en genderdiversiteit op scholen binnen het voortgezet onderwijs in Zwolle en omstreken, van praktijkonderwijs tot atheneum. Daarnaast is de voorlichtingsgroep ook al jaren onderdeel van modules binnen het HBO en MBO, bijvoorbeeld bij docenten opleidingen en opleidingen richting zorg en welzijn. Toekomstige professionals worden gestimuleerd om na te denken over wat zij op hun toekomstige werkplek kunnen betekenen rondom seksuele en genderdiversiteit.

Ben je docent of leerling in de regio van Zwolle en heb je interesse in een voorlichting bij jou op school? Mail dan naar voorlichting@coczwolle.nl.

Ook als je een andere vraag hebt rondom voorlichting kun je ons op bovenstaand mailadres bereiken.