Transgender gedenkdag zondag 20 november

Op zondag 20 november is de jaarlijkse Transgender Gedenkdag.

Tijdens deze dag wordt wereldwijd stil gestaan bij alle transgender personen die het afgelopen jaar door geweld om het leven zijn gekomen, of die nog dagelijks door geweld de gevolgen hiervan ondervinden.

In Nederland zijn dit jaar gelukkig geen transgender personen om het leven gekomen, maar in de Verenigde Staten werd in 2016 helaas een recordaantal transgender personen vermoord.

COC Zwolle/Club-T organiseren i.s.m. vrijwilligers van Transvisie zondag 20 november een kleine bijeenkomst in het gebouw van stichting Focus, Zerboltstraat 63A te Zwolle, om samen stil te staan bij alle transgender personen die het slachtoffer zijn geworden van geweld waar ook ter wereld. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

Inloop is vanaf 15:15 uur waarna we om 16:00 uur beginnen met het officiële gedeelte, met verschillende gastsprekers. Na deze toespraken wordt u in de gelegenheid gesteld om een kaarsje te branden voor de slachtoffers. Om 18:00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.