Downloads

Op deze pagina kun je bestanden van COC Zwolle downloaden.

 

Stukken ten behoeve van de ALV op 25 november 2016

Statuten en reglementen


Jaarverslagen


Jaarplannen

 

Financiele verantwoording

 

COC Zwolle is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Meer informatie over de bestanden? Neem contact op met de secretaris.