ALV COC Zwolle

27 nov. 2020 19:30 – 21:30

Op vrijdag 27 november 2020 is er een Algemene Ledenvergadering van de vereniging COC Zwolle en de vergadering is ditmaal online.

In verband met de uitbraak van COVID-19 is het fysiek bij elkaar komen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) niet gewenst, maar op grond van de statuten van COC Zwolle wel vereist. Met het ingaan van de Tijdelijke wet COVID-19 (Spoedwetgeving) zijn een aantal voorzieningen getroffen onder andere met betrekking tot de ALV en (jaar)verslagleggingen van verenigingen. Vanuit deze voorzieningen heeft het bestuur van COC Zwolle gekozen voor een volledig digitale ALV voor leden, vrijwilligers en donateurs.

Deze digitale Algemene Ledenvergadering van COC Zwolle is op vrijdag 27 november 2020 van 19.30 tot 21.30 uur. Aan deze digitale vergadering kan worden deelgenomen door leden, vrijwilligers en donateurs middels een livestream via YouTube. Zij hebben inmiddels via e-mail een uitnodiging ontvangen voor de vergadering en op hetzelfde e-mailadres ontvangen zijn een aantal dagen vóór 27 november een instructie voor deelname. Behoor je tot de bovengenoemde groep, maar heb je geen e-mail ontvangen, check dan je spambox of neem contact op.

Alleen leden van COC Zwolle zijn stemgerechtigd tijdens deze digitale vergadering (conform de statuten van COC Zwolle). Alle leden ontvangen een aantal dagen vóór 27 november een extra e-mail met daarin een link met instructie voor het uitbrengen van stemmen op de documenten én de door het bestuur voorgedragen secretaris en algemeen bestuursleden (zie de ALV agenda).

Daarnaast kunnen leden per e-mail vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda vermeld staan tot en met uiterlijk maandag 23 november 2020. Deze kunnen gemaild worden naar bestuur@coczwolle.nl en worden beantwoord, eventueel thematisch, tijdens de digitale vergadering door het bestuur.

De agenda en de stukken voor de vergadering vind je op de pagina Downloads

Agenda
ALV COC Zwolle