Gayvote.nl

Weten hoe de partijen in jouw gemeente denken over LHBTI kwesties? Ga naar gayvote.nl!

Bij de gemeenteraad verkiezingen op  21 maart 2018 staan ook de belangen van lesbiennes, homo's, bi's, trans- en intersekse personen (LHBTI's) op het spel. Op de website van GAYVOTE Lees je hoe gemeentelijke partijen denken over LHBTI-kwesties. Daarmee kan je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze maken!

Van de 23 gemeenten in onze regio hebben 7 gemeenten Rainbowvote.nu voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ingevuld. Zwolle (7 partijen) en verder Meppel (2), Kampen (1), Hardenberg (1), Harderwijk (3), Lelystad (5), Steenwijkerland (3)

In totaal hebben 335 van de 380 gemeenten in Nederland de vragenlijst over LHBTI beleid ingevuld.

Klik hier en ga naar GAYVOTE.NL voor de LHBTI standpunten van de politieke partijen in de gemeente van je keuze.