In memoriam: Sibrand Hofstra

Het bericht over het overlijden van Sibrand, kwam voor velen als een schok. Sibrand was nog maar 56 jaar oud. En een begrip binnen COC Zwolle.

Hij was lange tijd super actief. Vanaf het begin in 1995 zat Sibrand in de redactie van GaylieTimes. Het ledenmagazine van COC Zwolle. Daar heeft hij ook zijn man, Tom Giesen, leren kennen. Het interviewen van mensen en artikelen schrijven, was zijn passie. Jarenlang heeft hij dat gedaan voor het Zwolse COC en in zijn werk voor de GGZ.

Sibrand was een man van lekker doorpakken. Niet teveel discussiëren, maar gewoon doen. En met heel veel succes. Hij coördineerde het baanproject in Zwolle, in samenwerking met de GGD. Dat baanproject hield in dat vrijwilligers op de baan (dat zijn ontmoetingsplekken voor homo- en biseksuele mannen), bezoekers informeerden over veilig vrijen. De contacten met de GGD, leidden weer tot vele prikmogelijkeden op het COC tegen hepatitis B.  

Verder heeft Sibrand meerdere praatgroepen begeleid. Sibrand was al een verbinder, toen dit woord nog lang niet zo populair was als nu. Hij kon makkelijk contacten leggen. Zowel als vrijwilliger bij het COC, als in zijn professionele werk. 

In 2006 bij de Roze Zaterdag in Zwolle, was hij één van de mensen die de infomarkt regelde. Als hij wat nodig had, stapte hij op het Bethlehemkerkplein een horeca zaak binnen en kreeg alles voor elkaar. Onder andere dat op de zaterdagochtend om half zeven de (gratis) koffie klaar stond voor de mensen die de kramen op moesten zetten. 

Binnen het COC was het motto van Sibrand dat het leven van mensen uit de lhbti-groep zo aangenaam mogelijk moest zijn; in alle opzichten. Dat zelfde motto was zijn leidraad voor zijn werk binnen de GGZ.

COC Zwolle is Sibrand veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn echtgenoot Tom Giesen, zijn familie en zijn vele vrienden heel veel liefde en kracht om dit gemis te verwerken.