Nieuw bestuur

26/11/2016

Tijdens de ALV van 24 november 2016 kozen de leden van COC Zwolle een nieuw bestuur. Ook werd het jaarplan voor 2017 vastgesteld.

Caroline Bakhuys en Ton Roelofs werden herkozen als secretaris en algemeen bestuurslid. Harry Siebring, die al enige tijd meeliep als aspirant bestuurslid, werd nu formeel toegevoegd aan het bestuur. 

Daarnaast is er een nieuw aspirant bestuurslid: Simon Alderliesten. Binnen onze vereniging is het gebruikelijk dat bestuursleden eerst als aspirant bestuurslid meedraaien. In dit geval houdt dat in dat Simon het komende halfjaar meeloopt met het bestuur om te kijken of hij zich tijdens de ALV van komend voorjaar verkiesbaar wil stellen.

Voorzitter Ilja de Jong gaf aan dat haar termijn komend voorjaar afloopt en dat zij dan niet meer herkiesbaar is. Daarvoor is nog geen pasklare oplossing, dus wie geïnteresseerd is in een bestuursfunctie of voorzittersrol werd van harte uitgenodigd zich te melden via bestuur@coczwolle.nl

Behalve de bestuursverkiezing stond het jaarplan voor 2017 op de agenda.