Doneer

Jouw bijdrage maakt een verschil!

COC Zwolle is een maatschappelijke belangenvereniging die afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, ledengelden en subsidies. Extra inkomsten in de vorm van donaties zijn altijd erg welkom.

Doneren

Wil je het werk en de activiteiten van COC Zwolle financieel steunen? Maak dan een bedrag over naar bankrekeningnummer NL 69 INGB 0691 8612 69 ten name van COC Zwolle o.v.v. ‘donatie’. 

ANBI-status

Omdat COC Zwolle door de Belastingdienst aangewezen is als algemeen nut beogende instelling (ANBI), kan een donatie fiscaal aantrekkelijk zijn. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.