Word lid

Lid worden van COC Zwolle? Een goed idee! 

Met je lidmaatschap ondersteun je de activiteiten van COC Zwolle en van COC Nederland. Van voorlichtingen op scholen tot de organisatie van activiteiten. COC Zwolle is gesprekspartner voor lokale overheden en andere organisaties en instellingen om de belangen van lhbti+ in de regio te behartigen. Hoe groter onze achterban, des te sterker we staan. Doe je mee?

Word nu lid
De ledenadministratie van alle COC-verenigingen in Nederland wordt verzorgd door COC Nederland. Afhankelijk van je woonplaats, word je automatisch lid van je lokale COC vereniging. Je vindt er alles over op deze pagina. Het lidmaatschap kost €45 per jaar en jongeren tot 26 jaar betalen maar €26,50.

Verhuis je naar een plaats buiten het werkgebied van COC Zwolle, dan word je automatisch overgeschreven naar de COC-vereniging die actief is in je nieuwe woonplaats. Je kunt je nieuwe adres doorgeven aan ledenadministratie@coc.nl. Vergeet niet je volledige naam, je oude en je nieuwe adres te vermelden, net als je lidmaatschapsnummer en de gewenste ingangsdatum.
​​​​​​​
Bijzonderheden

  • Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar en wordt automatisch verlengd tenzij je uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk hebt opgezegd.
  • Opzeggen van je lidmaatschap kan via een mailtje aan ledenadministratie@coc.nl, uiterlijk voor 1 december
  • Het contributietarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van COC Nederland.
  • Leden met een laag inkomen komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief van €26,50. Kies dan bij je aanmelding niet voor automatische afschrijving, maar voor een factuur en volg de aanwijzingen op de toegezonden acceptgiro.

Meer weten?
Op de ledenpagina van COC Nederland vind je alle informatie over je lidmaatschap.