Ontstaan van Café Oké

De eerste Café Oké in Zwolle was in mei 2000.

Café Anders in Haarlem was in 1997 de eerste activiteit in Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking en homo of lesbische gevoelens elkaar konden ontmoeten. Uit het hele land kwamen mannen en vrouwen op deze cafémiddagen in Haarlem af.

Het initiatief voor Café Oké in Zwolle kwam van de SPD West-Overijssel (MEE), COC Zwolle en de CE Van Koetsveldstichting, na signalen dat er behoefte was aan een dergelijke activiteit. De eerste jaren gaf de provincie Overijssel extra financiële steun, onder andere om meer bekendheid aan Café Oké te geven. 

Inmiddels telt Nederland ruim 10 soortgelijke maandelijkse activiteiten, die meestal georganiseerd worden door een plaatselijke COC vereniging. Dat geldt ook voor ons Café Oké: we zijn een werkgroep van COC Zwolle en we zijn allemaal vrijwilligers.

Meer weten?

Wil je meer weten over Café Oké? Je kunt ons bereiken door een mailtje te sturen aan cafe-oke@coczwolle.nl.