Regenboog Ouderen

Focus op het welzijn van lhbti+-ouderen

Gelukkig voelen de meeste roze ouderen zich geaccepteerd in hun sociale omgeving. Maar er zijn ook relatief veel oudere lhbti+ die zich eenzaam voelen. In ouderenzorginstellingen zijn lhbti+ vaak onzichtbaar, want homo-, bi- en transseksualiteit is daar vaak moeilijk bespreekbaar. Er vinden pesterijen plaats en soms gaan ouderen zelfs terug de kast in.

Ondersteunen en verbinden

Binnen COC Zwolle richt de werkgroep Regenboog Ouderen zich op het welzijn van lhbti+-ouderen door hen actief te ondersteunen en met elkaar te verbinden. Met de Roze Loper tolerantiescan wil de werkgroep homovriendelijkheid in (ouderen-)zorgorganisaties bevorderen. COC Zwolle werkt hierin actief samen met andere instanties die opkomen voor de belangen van roze ouderen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het doel en de activiteiten van de werkgroep Regenboog Ouderen? Of misschien heeft u ideeën of wilt u zich aan de werkgroep verbinden als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op. We zijn via e-mail bereikbaar via: regenboogouderen@coczwolle.nl