COC NL

COC Nederland is de Nederlandse belangenorganisatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (lhbti+).

Geschiedenis

Het COC is in 1946 ontstaan in Amsterdam. De naam (Cultuur en Ontspannings Centrum) was een soort schuilnaam, omdat homoseksualiteit erg moeilijk lag in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren ’70 kwam koninklijke goedkeuring en werd de naam Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit-COC. De vereniging is sinds die tijd steeds meer naar buiten gericht.

Regionale verenigingen

De landelijke organisatie bestaat uit regionale verenigingen, waaronder COC Zwolle. De verenigingen tellen bij elkaar sinds jaar en dag ongeveer 7000 leden. Een paar keer per jaar komen alle verenigingen bijeen om te overleggen en ervaringen uit te wisselen. COC Nederland verzorgt de belangenbehartiging op landelijk niveau en voert projecten in het buitenland uit op het gebied van homo-emancipatie.

Meer weten?

Meer informatie over COC Nederland vind je op www.coc.nl.