Downloads

Verenigingsdocumenten van COC Zwolle

 

Stukken voor de Algemene Leden Vergadering in het voorjaar van 2019

 

Statuten en reglementen


Jaarverslagen


Jaarplannen

 

Financiele verantwoording

 

COC Zwolle is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Wil je meer informatie over deze bestanden of ben je op zoek naar iets anders? Neem contact op met onze secretaris.