Over COC Zwolle

Een vereniging met bestuur en werkgroepen 

De vereniging COC Zwolle heeft ongeveer 265 leden en jaarlijks komen duizenden bezoekers op de activiteiten af. COC Zwolle heeft een bestuur van zes leden, die door de algemene ledenvergadering worden gekozen. Tien werkgroepen zijn verantwoordelijk voor uiteenlopende taken en activiteiten. Iedere werkgroep wordt aangestuurd door een coördinator. Alle taken binnen COC Zwolle worden door circa zestig vrijwilligers uitgevoerd. Het werkgebied van COC Zwolle omvat 23 gemeenten rondom Zwolle. 

Bestuur

Het bestuur komt elke vierde woensdag van de maand bijeen om besluiten te nemen over actuele onderwerpen. Iedere vergadering begint met een inloophalfuurtje (van 19:30 tot 20:00 uur), waarin iedereen welkom is om aandacht te vragen voor een onderwerp. Aanmelden voor het inloophalfuurtje kan bij de secretaris, via secretaris@coczwolle.nl.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Werkgroepen
Binnen COC Zwolle zijn de volgende werkgroepen actief:

Organiseert het maandelijkse café voor mensen met een (lichte) verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Meer informatie over Café Oké

Contact: cafe-oke@coczwolle.nl

Voor transgendermannen en -vrouwen en mensen die nog zoeken naar hun genderidentiteit.

Meer informatie over Club-T

Contact: clubt@coczwolle.nl

Vanuit Connected biedt COC Zwolle op verzoek van een vluchteling een luisterend oor, we faciliteren kennismakingen, fungeren als vraagbaak en verwijzen door naar de juiste instantie. Connected werkt samen met het COA en met Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, en is met name actief in het azc in Dronten.

Meer informatie over de werkgroep Connected

Contact: connected@coczwolle.nl

De werkgroep Evenementen houdt zich bezig met activeiten die COC Zwolle organiseert of waaraan COC Zwolle deelneemt.

We kunnen regelmatig nieuwe vrijwilligers gebruiken. Voor een eenmallige activiteit of voor een langere periode. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Henk via evenementen@coczwolle.nl

Expreszo, hét jongerenlabel van het COC, organiseert op diverse plaatsen in Nederland activiteiten voor en door lhbti+ jongeren tussen 18 en 26 jaar. In Zwolle is dat op de vierde maandag van de maand.

Kijk in de agenda voor data en tijden.

Contact: expreszo@coczwolle.nl

 

De infostand gaat langs bij verschillende evenementen om aandacht te focussen op de lhbti+ community. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival Overijssel, Bruisweken en Full Color Festival.

Geïntresseerd? Mail de coördinator via deze link.

Activiteiten voor jongeren tot en met 18 jaar.

Meer informatie over Jong&Out

Contact: jongenout@coczwolle.nl

Onze redactiegroep zorgt voor vernieuwende artikelen op onze website. Ben jij creatief en vind jij het leuk om verhalen vanuit onze regio naar buiten te brengen? Super!

Mail via deze link de coördinator.

Werkgroep in oprichting. Voor lhbti+-jongeren met een biculturele achtergrond.

Meer informatie over Respect2Love

Contact: info@coczwolle.nl

Richt zich op het welzijn van lhbti+-ouderen door hen actief te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Meer informatie over Regenboog Ouderen

Contact: Regenboogouderen@coczwolle.nl

Bi, pan, queer, flex en fluïde mensen, en mensen zonder label mogen er zijn!

Of je nu zelf bi+ bent, of iemand in je naaste omgeving kent die bi+ is, iedereen heeft baat bij een bi+ inclusieve samenleving. Met een bi+ inclusieve samenleving bedoelen we een samenleving die mensen met bi+ gevoelens en ervaringen zo min mogelijk in de weg zit. Kennis vergroten en zichtbaarheid in de samenleving zijn hier de speerpunten.

Maandelijkse meetup op de 3e zaterdag van de maand. Voor Bi+, Pan, non-binaire en fluïde mensen en hun omgeving. Haal een drankje aan de bar en ontmoet gelijkgestemden.

Je vindt ons in café-restaurant De Nieuwe Keuken, aan het Assendorperplein 9. Herken je ons niet meteen, dan weten ze bij de bar altijd wel waar wij zitten.

Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/bicafezwolle

De werkgroep verzorgt voorlichtingen op scholen en bij andere instellingen.

Meer informatie over de werkgroep Voorlichting

Contact: voorlichting@coczwolle.nl

Werkgebied
Het werkgebied van COC Zwolle omvat 23 gemeenten: Dalfsen, Dronten, Elburg, Epe, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Kampen, Lelystad, Noordoostpolder, Nunspeet, Meppel, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Zeewolde, Zwartewaterland en Zwolle.

Meer weten?
Wil je meer weten over onze vereniging? Lees dan eens een jaarplan of jaarverslag. Deze documenten vind je op de downloadpagina.