Privacy

Laatst gewijzigd op donderdag 10 juni 2021

COC Zwolle verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging. Wij streven ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze gegevens
De vereniging COC Zwolle, gevestigd aan Dokter van Deenweg 108-166, Unit 3.40 in Zwolle, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 05066398 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Dokter van Deenweg 108-116
Unit 3.40
8025 BK  ZWOLLE

info@coczwolle.nl
www.coczwolle.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?
COC Zwolle verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. We verwerken jouw persoonsgegevens:
- als je lid bent of wordt van onze vereniging
- als je ons een e-mail stuurt
- als je gebruik maakt van het contactformulier op onze website
- als je een aanvraag doet voor een voorlichting

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij lid worden
COC Nederland beheert de ledenregistratie en -administratie voor COC Zwolle. COC Zwolle heeft inzage in de gegevens die je bij je aanmelding online verstrekt.

Bij contact
Als je ons e-mailt of het contactformulier op de website gebruikt, verwerken wij je naam en e-mailadres en eventueel je telefoonnummer als je ervoor kiest om ons dat te verstrekken.

Bij aanvragen voor voorlichtingen
Als je ons e-mailt of het aanvraagformulier voor voorlichting op de website gebruikt, verwerken wij de gegevens die je ons verstrekt.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. COC Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je vraag te beantwoorden en/of onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of je als lid op de hoogte te stellen van actualiteiten en ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
COC Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van COC Zwolle) tussen zit. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
COC Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van leden
Bewaartermijn: Zolang ze lid zijn in een actieve administratie en daarna in een digitaal archief.
Reden: Om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften. 

Persoonsgegevens via e-mail, contactformulier en aanvraagformulier voorlichtingen
Bewaartermijn: Zolang de vraag actueel is in een actieve administratie en daarna in een digitaal archief.
Reden: historische en statistische vastlegging van vragen en contactmomenten. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften. 

Delen we persoonsgegevens met derden?
COC Zwolle verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou (en alleen na overleg met jou) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals een strafrechtelijk onderzoek). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit onze administratie of ons archief. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door COC Zwolle en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, bijvoorbeeld een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coczwolle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
COC Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@coczwolle.nl.

Hoe gaan we om met online gegevens?
De online gegevens die COC Zwolle verzamelt dienen enkel voor analytisch gebruik, om bezoek aan onze website te meten. Denk aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio's waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina's. Persoonsgegevens en IP-adressen worden hierbij niet opgeslagen.

Cookies
COC Zwolle maakt bij het aanbieden van haar online informatie gebruik van functionele 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die de browser op je harde schijf plaatst. Met behulp van een cookie kan onze website bijvoorbeeld herkennen dat je ons al eerder hebt bezocht. Als je wilt wilt, kun je het gebruik van cookies uitschakelen in je browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de door jou gebruikte browser.

Onze website plaatst cookies van:

Google Analytics
De website www.coczwolle.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website gebruiken, hoe vaak, uit welke regio, wanneer en welke pagina’s bezocht worden. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via je browser uitschakelen. 

Concrete CMS
De website van COC Zwolle is ontwikkeld op Concrete CMS. Concrete CMS plaatst cookies waarmee we kunnen meten hoe bezoekers onze website gebruiken. 

Links naar andere websites
COC Zwolle biedt haar bezoekers links aan naar andere websites. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze eventuele partners of derden, die op de site van COC Zwolle worden genoemd en waarnaar links zijn opgenomen, zich ook aan de privacywetgeving houden. Als je een aangeboden link volgt en een website bezoekt, kun je op die website verifiëren op welke wijze de betreffende organisatie omgaat met je privacy.

Vragen
Heb je vragen over dit privacy statement of over de website, neem dan per e-mail contact met ons op via info@coczwolle.nl.