Voorlichting

COC Zwolle verzorgt interactieve voorlichtingslessen over seksuele diversiteit en genderidentiteit.

Met name onder jongeren zijn seksuele diversiteit en genderidentiteit vaak spannende onderwerpen. Tijdens een voorlichtingsles gaan vrijwilligers van COC Zwolle op basis van eigen ervaringen en verhalen in gesprek met de deelnemers. De voorlichtingen zijn interactief en laten deelnemers nadenken over hun normen en waarden omtrent seksuele diversiteit, discriminatie en het pesten van lhbti+.

Bij scholen, buurthuizen, verenigingen

We verzorgen ongeveer honderd voorlichtingen per jaar in de regio Zwolle, aan leerlingen of studenten op scholen maar ook bij buurthuizen of religieuze instellingen. Onze vrijwillige voorlichters worden professioneel begeleid en volgen twee keer per jaar een training.

Maatwerk door ervaringsdeskundigen

De kracht van de voorlichting zit in het feit dat de deelnemers in contact komen met ervaringsdeskundigen. Iedereen die namens COC Zwolle voorlichting geeft, heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen met betrekking tot seksuele of genderdiversiteit. Het eigen verhaal vormt een belangrijke basis van de voorlichting en nodigt deelnemers uit om vragen te stellen. De voorlichting wordt zo interactief mogelijk gegeven waarbij verschillende middelen worden ingezet, variërend van een kringgesprek tot een rollenspel. Actieve deelname en betrokkenheid van de groep staat voorop. Voorlichters streven naar het creëren van een open sfeer waarbij ieders mening er mag zijn en er geen meningen worden opgedrongen. De voorlichting wordt op maat gemaakt doordat er, afhankelijk van wat er in de groep leeft, werkvormen worden ingezet die aansluiten bij de groep. Geen groep is hetzelfde en dus is ook iedere voorlichting weer anders. 

Voorlichting op scholen

COC Zwolle geeft al jaren voorlichtingslessen over seksuele en genderdiversiteit op scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Zwolle, van praktijkonderwijs tot vwo. Ook is de voorlichtingsgroep al jaren onderdeel van modules binnen het hbo en mbo, bijvoorbeeld bij docentenopleidingen en opleidingen voor zorg en welzijn. Studenten worden gestimuleerd om na te denken over wat zij op hun toekomstige werkplek kunnen betekenen rondom seksuele en genderdiversiteit.

Ben je docent of leerling/student in de regio Zwolle en heb je interesse in een voorlichting bij jou op school? Mail dan naar voorlichting@coczwolle.nl.

Ook als je een andere vraag hebt rondom voorlichting, kun je ons op bovenstaand mailadres bereiken.