Veelgestelde vragen

Meer weten voordat u een voorlichtingsles aanvraagt?

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de voorlichtingslessen die COC Zwolle verzorgt. Plus de antwoorden natuurlijk. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan per e-mail contact met ons op: voorlichting@coczwolle.nl.

De kosten voor één voorlichtingsles bedragen 50 euro inclusief reiskosten. Extra, aaneengesloten lessen op dezelfde dag en locatie kosten 50 euro per les.

Zijn de kosten een probleem? Neem dan contact met ons op.

We hebben een aantal verschillende interactieve lesvormen, afhankelijk van de groep zetten we een passende lesvorm in. Hierover overleggen we van tevoren met u. Bij iedere voorlichting nemen we in ieder geval een dvd mee op basis waarvan we met de groep in gesprek gaan.

Een voorlichting duurt gemiddeld 50 minuten en is mede afhankelijk van de lengte van de lesuren op school. De grootte van de groep is normaal gesproken 1 klas (of maximaal 30 deelnemers) per voorlichting.

In principe geven we voorlichting aan iedere doelgroep. Wij willen wel graag van tevoren weten aan wie we de voorlichting komen geven.

Ja, voor het creëren van een veilige omgeving is het noodzakelijk dat de docent aanwezig is tijdens een voorlichting.

Voorbereiding op de les is niet strikt noodzakelijk, maar een voorlichtingsles heeft meerwaarde wanneer deze is ingepast in een serie van lessen met een bepaald thema. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn samenleefvormen of discriminatie.

Wij geven maximaal 4 aaneengesloten voorlichtingslessen op een dag.

Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 2 weken te bevestigen. Wij kijken samen naar de planning en doen ons best om op uw gewenste moment voorlichting te komen geven. Houd rekening met een termijn van 6 weken tussen uw aanvraag en de voorlichting. De voorlichtingsgroep bestaat uit vrijwilligers die naast hun werk als voorlichter een betaalde baan of studie hebben. De voorlichters moeten dus vrij vragen en dat kost soms wat tijd.