Mogelijkheden voor ontmoeting

Sinds 18 november is er een lichte versoepeling binnen het pakket aan corona maatregelen. Het advies blijft om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.

Het is wel toegestaan besloten bijeenkomsten tot 30 personen te organiseren (aanmelden is verplicht; geen open inloop). Dit kan tot verwarring leiden en tevens zien we ook steeds meer wat de gevolgen zijn van het niet kunnen ontmoeten van andere lhbti+ personen. Een recent onderzoek van Movisie maakt dat weer pijnlijk duidelijk. Er valt niet te verwachten dat er op korte termijn meer versoepelingen komen. Daarom hebben we als bestuur het volgende besloten, ingaande per 1 december 2020:

-       Ontmoeting op kleine schaal is mogelijk als vrijwilligers en bezoekers zich hier comfortabel bij voelen. Dit mag maximaal met 30 personen (inclusief vrijwilligers) en 1,5 meter afstand houden is verplicht. Er kan ook gekozen worden om de groepsgrootte aan te passen; bijvoorbeeld maximaal 10 personen.

-       We organiseren alleen besloten bijeenkomsten (zoals ontmoetingsgroepen), waarbij bezoekers zich van te voren aanmelden.

-       Vrijwilligers en bezoekers dragen een mondmasker tijdens de bijeenkomsten.

-       We blijven inzetten op digitale alternatieven.

-       Uiteraard blijven de regels m.b.t. afstand houden, groepsgrootte, registratieplicht en de gezondheidscheck van kracht.

Sterkte en succes gewenst in deze uitdagende tijden. Blijf gezond en laten we naar elkaar blijven omzien.

Bestuur COC Zwolle